Η ANSID CORPORATION εισάγει, εμπορεύεται και διανέμει υγραέρια, κολλήσεις μετάλλων, εργαλεία, εξαρτήματα και μηχανήματα για την κοπή και τη συγκόλληση μετάλλων.

 

Αριθμός Γ.Ε.Μ.Η.: 125849301000
ΑΦΜ: 095427681 – ΔΟΥ: Μοσχάτου/ Καλλιθέας

Φλέμιγκ 24, 18344, Μοσχάτο, Ελλάδα

Tel: (+30) 210.48.10.446 - (+30) 210.48.31.431

Fax: (+30) 210.48.19.110

ANSID CORPORATION Ltd © 2019