ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΦΙΑΛΕΣ

Αέρια LPG (Προπυλένιο, Προπάνιο, Μείγμα Προπανίου),
Οξυγόνο, κ.ά.

ΕΡΓΑΛΕΙΑ

Φλόγιστρα και Συσκευές για τη Συγκόλληση και την Κοπή Μετάλλων, κ.ά.

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

Ανταλλακτικά εξαρτήματα για τα εργαλεία και τις συσκευές συγκόλλησης και κοπής μετάλλων.

ΚΟΛΛΗΣΕΙΣ

Κράματα για τη συγκόλληση μετάλλων.

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ

Καθαριστικά συγκόλλησης σε μορφή αλοιφής ή σκόνης.

ΕΙΔΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Εξοπλισμός προστασίας συγκολλητή.

ΚΟΦΤΕΣ

Κόφτες σωλήνων.

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

Συστήματα κοπής και τήξης μετάλλων.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ