ΕΡΓΑΛΕΙΑ TURBOTORCH

ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ TURBOTORCH
STK-9, κατασκευής ΗΠΑ

Φλόγιστρο (εργαλείο) σχεδιασμένο ώστε να λειτουργεί με αέριο MAP/Pro-Max (Προπυλένιο) ή με Προπάνιο. Αποτελείται από ρυθμιστή πίεσης CGA-600 (STK-R) και ακροφύσιο (ST-3). Η βαλβίδα στο ακροφύσιο ξεβιδώνεται και καθαρίζεται εύκολα (δείτε οδηγίες χρήσης και καθαρισμού). Το ακροφύσιο περιστρέφεται κατά 360˚. Σε συνδυασμό με το κατάλληλο αέριο, το εργαλείο αυτό επιτρέπει τη συγκόλληση σωλήνων από χαλκό, τη συγκόλληση χαλκού με ορείχαλκο και πολλές άλλες εφαρμογές στους τομείς της ύδρευσης, της θέρμανσης, του κλιματισμού κ.ά.ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 0386-0403
ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ: ΣΥΣ-002

ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ TURBOTORCH
STK-11, κατασκευής ΗΠΑ

Φλόγιστρο (εργαλείο) με διπλό ακροφύσιο, σχεδιασμένο ώστε να λειτουργεί με αέριο MAP/Pro-Max (Προπυλένιο) ή με Προπάνιο. Αποτελείται από ρυθμιστή πίεσης CGA-600 (STK-R) και διπλό ακροφύσιο (ST-11). Η βαλβίδα στα ακροφύσια ξεβιδώνεται και καθαρίζεται εύκολα (δείτε οδηγίες χρήσης και καθαρισμού). Το διπλό ακροφύσιο περιστρέφεται κατά 360˚. Σε συνδυασμό με το κατάλληλο αέριο, το εργαλείο αυτό επιτρέπει τη θέρμανση μεγαλύτερης επιφάνειας και τη συγκόλληση σωλήνων από χαλκό, τη συγκόλληση χαλκού με ορείχαλκο και πολλές άλλες εφαρμογές στους τομείς της ύδρευσης, της θέρμανσης, του κλιματισμού κ.ά.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 0386-1283
ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ: ΣΥΣ-011

ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ TURBOTORCH LP-2, κατασκευής ΗΠΑ

Φλόγιστρο (εργαλείο) σχεδιασμένο ώστε να λειτουργεί με Προπάνιο. Αποτελείται από ρυθμιστή πίεσης CGA-510 (R-LP), χειρολαβή (H-4), ελαστικό σωλήνα (H-12) και ακροφύσια (Τ-3 και T-5). Η βαλβίδα στα ακροφύσια ξεβιδώνεται και καθαρίζεται εύκολα (δείτε οδηγίες χρήσης και καθαρισμού). Πραγματοποιεί «μαλακή» συγκόλληση με σε μέταλλα πάχους έως 100 mm και «σκληρή» συγκόλληση σε μέταλλα πάχους έως 50 mm.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 0386-0007
ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ: ΣΥΣ-005

ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ TURBOTORCH
STK-99, κατασκευής ΗΠΑ

Φλόγιστρο (εργαλείο) με σύστημα αυτόματης ανάφλεξης στο ακροφύσιο, σχεδιασμένο ώστε να λειτουργεί με αέριο MAP/Pro-Max (Προπυλένιο) ή με Προπάνιο. Αποτελείται από ρυθμιστή πίεσης CGA-600 (STK-R) και ακροφύσιο (ST-33). Η βαλβίδα στο ακροφύσιο ξεβιδώνεται και καθαρίζεται εύκολα (δείτε οδηγίες χρήσης και καθαρισμού). Το ακροφύσιο περιστρέφεται κατά 360˚. Σε συνδυασμό με το κατάλληλο αέριο, το εργαλείο αυτό επιτρέπει τη συγκόλληση σωλήνων από χαλκό, τη συγκόλληση χαλκού με ορείχαλκο και πολλές άλλες εφαρμογές στους τομείς της ύδρευσης, της θέρμανσης, του κλιματισμού κ.ά.


ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 0386-0851
ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ: ΣΥΣ-008

ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ TURBOTORCH
TX-504, κατασκευής ΗΠΑ

Φλόγιστρο (εργαλείο) με σύστημα αυτόματης ανάφλεξης και ενσωματωμένο ρυθμιστή, σχεδιασμένο ώστε να λειτουργεί με αέριο MAP/Pro-Max (Προπυλένιο) ή με Προπάνιο. Σύνδεση ρυθμιστή πίεσης CGA-600. Το ακροφύσιο περιστρέφεται κατά 360˚. Χρησιμοποιείται για τη «σκληρή» συγκόλληση μετάλλων πάχους από 6 mm έως 32 mm και για τη «μαλακή» συγκόλληση μετάλλων πάχους από 19 mm έως 101 mm.
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 0386-1293
ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ: ΣΥΣ-009

ΣΥΣΚΕΥΗ TT-LP TURBO TEST
(ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ ΨΥΚΤΙΚΟΥ) ,
κατασκευής ΗΠΑ

Ο ανιχνευτής διαρροής “TOTAL LP” χρησιμοποιείται με Προπάνιο. Το εργαλείο αυτό είναι συμπαγές, εύχρηστο και ικανό να ανιχνεύσει διαρροές 8 oz. (226,796 g) το χρόνο. Είναι κατασκευασμένο από ορείχαλκο προστατευμένο από ανοξείδωρο χάλυβα. Χάρη στο σωλήνα του, το εργαλείο περιστρέφεται κατά 360º για εύκολη χρήση. Το μεταλλικό σώμα από βαρύ χαλκό έχει μεγάλη διάρκεια ζωής. Η βαλβίδα απομακρύνεται και καθαρίζεται εύκολα. Παρέχει ομοιογενή, σταθερό στρόβιλο φλόγας. Για φρέον 12, 22, 502 (παλαιού τύπου, με χλώριο).

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 0386-0443
ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ: ΛΥΧ-001

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

ST-1

Ανταλλακτικό ακροφύσιο για το φλόγιστρο (εργαλείο) Turbotorch STK-9.
Με χρήση αερίου MAP/Pro-Max επιτρέπει τη συγκόλληση σωλήνων χαλκού πάχους 3-12 mm (με «μαλακή» κόλληση) και πάχους 10-12 mm (με «σκληρή» κόλληση).
Το μοντέλο βαλβίδας αντικατάστασης είναι το STOR-1.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 0386-0170
ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ: ΜΠΕ-005

ST-33

Ανταλλακτικό ακροφύσιο αυτόματης ανάφλεξης για το φλόγιστρο (εργαλείο) Turbotorch STK-99.
Το μοντέλο βαλβίδας αντικατάστασης είναι το OR-A3.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 0386-0850
ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ: ΜΠΕ-013

STK-R

Προσαρμοσμένος ρυθμιστής πιέσεως CGA-600, για χρήση με φιάλες αερίου MAP/Pro-Max ή Προπανίου.
Συμβατός με όλα τα ακροφύσια της σειράς Turbotorch ST-.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 0386-0687
ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ: ΡΥΘ-002

T-4

Ανταλλακτικό ακροφύσιο για τα σετ φλογίστρων (εργαλείων) της σειράς Turbotorch LP- (π.χ. LP-2).
Με χρήση Προπανίου επιτρέπει τη συγκόλληση σωλήνων χαλκού πάχους 10-40 mm (με «μαλακή» κόλληση) και πάχους 6-15 mm (με «σκληρή» κόλληση).
Το μοντέλο βαλβίδας αντικατάστασης είναι το OR-A3.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 0386-0152
ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ: ΜΠΕ-002

T-6

Ανταλλακτικό ακροφύσιο για τα σετ φλογίστρων (εργαλείων) της σειράς Turbotorch LP- (π.χ. LP-2).
Με χρήση Προπανίου επιτρέπει τη συγκόλληση σωλήνων χαλκού πάχους 40-100 mm (με «μαλακή» κόλληση) και πάχους 20-50 mm (με «σκληρή» κόλληση).
Το μοντέλο βαλβίδας αντικατάστασης είναι το OR-Τ6.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 0386-0154
ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ: ΜΠΕ-004

Η-4 ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ

Εργονομικά σχεδιασμένη χειρολαβή με οπίσθια βαλβίδα και δυνατότητα άμεσης αποσύνδεσης. Συμβατή με όλα τα ακροφύσια της Turbotorch. Κατάλληλη για συνδέσεις μεγέθους “B” διαστάσεων 9/16’’-18. Περιέχεται στα σετ φλογίστρων (εργαλείων) της σειράς Turbotorch LP-.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 0386-0300
ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ: ΧΕΙ-003

OR-Α3 ORIFICE

Βαλβίδα αντικατάστασης για το ακροφύσιο (μπεκ) ST-33 του εργαλείου Turbotorch STK-99 και για το ακροφύσιο του εργαλείου σε σετ Turbotorch LP-2.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 0386-1001
ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ: ΜΠΕ-019

O-RING GASKET

Λαστιχάκι για την εσωτερική βαλβίδα ψεκασμού STOR-3 του ακροφυσίου ST-3

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 1408-0127
ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ: ΛΑΣ-003

ST-3

Ανταλλακτικό ακροφύσιο για το φλόγιστρο (εργαλείο) Turbotorch STK-9.
Με χρήση αερίου MAP/Pro-Max επιτρέπει τη συγκόλληση σωλήνων χαλκού πάχους 10-60 mm (με «μαλακή» κόλληση) και πάχους 6-35 mm (με «σκληρή» κόλληση).
Το μοντέλο βαλβίδας αντικατάστασης είναι το STOR-3.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 0386-0171
ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ: ΜΠΕ-006

ST-11

Ανταλλακτικό διπλό ακροφύσιο για το φλόγιστρο (εργαλείο) Turbotorch STK-11.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 0386-1282
ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ: ΜΠΕ-018

T-2

Ανταλλακτικό ακροφύσιο για τα σετ φλογίστρων (εργαλείων) της σειράς Turbotorch LP- (π.χ. LP-2).
Με χρήση Προπανίου επιτρέπει τη συγκόλληση σωλήνων χαλκού πάχους 3-10 mm (με «μαλακή» κόλληση) και πάχους 1-6 mm (με «σκληρή» κόλληση).
Το μοντέλο βαλβίδας αντικατάστασης είναι το OR-A2.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 0386-0150
ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ: ΜΠΕ-001

T-5

Ανταλλακτικό ακροφύσιο για τα σετ φλογίστρων (εργαλείων) της σειράς Turbotorch LP- (π.χ. LP-2).
Με χρήση Προπανίου επιτρέπει τη συγκόλληση σωλήνων χαλκού πάχους 25-60 mm (με «μαλακή» κόλληση) και πάχους 15-35 mm (με «σκληρή» κόλληση).
Το μοντέλο βαλβίδας αντικατάστασης είναι το OR-A8.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 0386-0153
ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ: ΜΠΕ-003

R-LP

Ρυθμιστής πιέσεως από ορείχαλκο, για χρήση με αέριο MAP/Pro-Max (Προπυλένιο), Προπάνιο και άλλα αέρια LPG. Προσαρμοσμένος στα 60 psi. Συμβατός με βαλβίδα POL και σωλήνα 9/16’’ 18 LH. Δεν είναι κατάλληλος για χρήση με ασετυλίνη! Περιέχεται στα σετ φλογίστρων (εργαλείων) της σειράς Turbotorch LP-.


ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 0386-0705
ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ: ΡΥΘ-003

TOTAL LP ΛΑΣΤΙΧΟ Η-12

Λάστιχο με ρακόρ 3/16’’ διαβάθμισης I.D.T. με 9/16’’ -18 LH σπείρωμα. Συμβατό με τη χειρολαβή H-4, και τον προσαρμοζόμενο ρυθμιστή R-LP για τα σετ LP-. Έχει μήκος 3,6 m (12 ft.). Περιέχεται στα σετ φλογίστρων (εργαλείων) της σειράς Turbotorch LP-.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 1412-0080
ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ: ΛΑΣ-001

STOR-3 ORIFICE

Βαλβίδα αντικατάστασης για το ακροφύσιο (μπεκ) ST-3 του εργαλείου Turbotorch STK-9.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 0386-1031
ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ: ΜΠΕ-011

OR-A8 ORIFICE

Βαλβίδα αντικατάστασης για το ακροφύσιο (μπεκ) Τ-5 του εργαλείου σε σετ Turbotorch LP-2.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 0386-1003
ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ: ΜΠΕ-014