ΦΙΑΛΕΣ RTM

ΦΙΑΛΗ ΑΕΡΙΟΥ RTMAP/Pro 14 oz.
(400 g.) ANSID, κατασκευής Κίνας

Περιέχει 400,0 g ή 14,1 oz. αερίου MAP//Pro (Προπυλένιο). Η φιάλη είναι μιας χρήσης. Παράγει δυνατή μέση θερμοκρασία από 2.000ºC έως 2.100ºC. Χρησιμοποιείται στη συγκόλληση μετάλλων με «σκληρή» κόλληση (π.χ. χαλκοκόλληση) (Brazing) ή με «μαλακή» κόλληση (π.χ. κασσιτεροκόλληση) (Soldering) κ.ά. Χρειάζονται 5 με 10 sec για να συγκολλήσει. Το αέριο MAP//Pro είναι αποτελεσματικότερο και μεταφέρει τη θερμοκρασία ταχύτερα από το Προπάνιο.


ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: X0202003D-02
ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ: 99-ΦΙΑ-003

ΕΡΓΑΛΕΙΑ RTM

ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ RTM,
Α’ Κατηγορίας, RTM-1, κατασκευής Κίνας

Φλόγιστρο (εργαλείο) σχεδιασμένο ώστε να λειτουργεί με αέριο MAP/Pro-Max (Προπυλένιο) ή με Προπάνιο. Αποτελείται από ρυθμιστή πίεσης CGA-600 και ακροφύσιο. Το ακροφύσιο περιστρέφεται κατά 360˚. Σε συνδυασμό με το κατάλληλο αέριο, το εργαλείο αυτό επιτρέπει τη συγκόλληση σωλήνων από χαλκό, τη συγκόλληση χαλκού με ορείχαλκο και πολλές άλλες εφαρμογές στους τομείς της ύδρευσης, της θέρμανσης, του κλιματισμού κ.ά.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: A0101011A-01
ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ: ΣΥΣ-013

ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ RTM,
Β’ Κατηγορίας, RTM-16 ANSID,
κατασκευής Κίνας

Φλόγιστρο (εργαλείο) σχεδιασμένο ώστε να λειτουργεί με αέριο MAP/Pro-Max (Προπυλένιο) ή με Προπάνιο.
Αποτελείται από ρυθμιστή πίεσης CGA-600 και ακροφύσιο. Το ακροφύσιο περιστρέφεται κατά 360˚. Σε συνδυασμό με το κατάλληλο αέριο, το εργαλείο αυτό επιτρέπει τη συγκόλληση σωλήνων από χαλκό, τη συγκόλληση χαλκού με ορείχαλκο και πολλές άλλες εφαρμογές στους τομείς της ύδρευσης, της θέρμανσης, του κλιματισμού κ.ά.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: A0101012A-01
ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ: ΣΥΣ-023

ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ RTM,
Α’ Κατηγορίας, RTM-1S,
κατασκευής Κίνας

Φλόγιστρο (εργαλείο) με σύστημα αυτόματης ανάφλεξης στο ακροφύσιο, σχεδιασμένο ώστε να λειτουργεί με αέριο MAP/Pro-Max (Προπυλένιο) ή με Προπάνιο.
Αποτελείται από ρυθμιστή πίεσης CGA-600 και ακροφύσιο με σύστημα ανάφλεξης. Το ακροφύσιο περιστρέφεται κατά 360˚. Σε συνδυασμό με το κατάλληλο αέριο, το εργαλείο αυτό επιτρέπει τη συγκόλληση σωλήνων από χαλκό, τη συγκόλληση χαλκού με ορείχαλκο και πολλές άλλες εφαρμογές στους τομείς της ύδρευσης, της θέρμανσης, του κλιματισμού κ.ά.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: A0101011A-01S
ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ: ΣΥΣ-014